Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Financiering

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

08-11-2023 bron: gemeenteblad 2023, 475896
Verlenen omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij overeenkomstig de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 juli 2023 een nieuw besluit hebben genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht, Landelijk gebied Noordoost 2012’ voor een zorgvilla met 26 appartementen en bijbehorende functies en een geluidsscherm op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 te Loosdrecht.
 
De omgevingsvergunning is met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor de activiteit:
 
    •     het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
 
Het betreft een omgevingsvergunning eerste fase.
 
Inzage
De omgevingsvergunning met bijlagen ligt met ingang van 9 november 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U kunt het besluit inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OVNieuwLsd22023-va00
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u bellen naar 14 035.
 
Beroep
Op deze omgevingsvergunning is de Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat aan een beroepschrift de volgende voorwaarden worden gesteld:
a. de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en
c. de gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
 
Het beroep kan binnen de bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Indien er sprake is van spoedeisendheid, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
 
 
 
24-10-2023 bron: gemeenteblad 2023, 452641
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 94
De gemeente Wijdemeren heeft op 18 oktober 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de woning op Nieuw-Loosdrechtsedijk 94, 1231LA Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000459. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
    •    activiteit die betrekking heeft op een rijksmonument
    •    het bouwen van een bouwwerk
    •    het bouwen van een bouwwerk
    •    het bouwen van een bouwwerk
 
Informatie
Voor het inzien van de aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z2023-00000459. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
 
21-7-2023 bron: gemeenteblad 2023, 327870
verlenen omgevingsvergunning
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 55
De gemeente Wijdemeren heeft op 21 juli 2023 een omgevingsvergunning verleend voor afwijken van het bestemmingsplan van kerk naar wonen (GM) op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 te Loosdrecht (zaaknummer Z.78249).
 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Monument
• Handelen in strijd met regels RO
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 22 juli 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.
 
 
 
15-6-2023 bron: gemeenteblad 2023, 323367
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 55
De gemeente Wijdemeren heeft op 15 juni 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan van kerk naar wonen (GM) op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.78249). De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
 
•    Bouw
•    Monument
•    Handelen in strijd met regels RO
 
Procedure
Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.
 
 
 
28-6-2023 bron: gemeenteblad 281004
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Oud-Loosdrechtsedijk 91
Op 23 juni 2023 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een mantelzorgwoning op Oud-Loosdrechtsedijk 91, 1231LR Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000087. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
    •    het bouwen van een bouwwerk
 
Informatie
Voor het inzien van de aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z2023-00000087. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
 
26-4-2023 bron: gemeenteblad
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 55
Op 26 april 2023 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
voor het afwijken bestemmingsplan van kerk naar wonen,
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.78249. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
  • Bouw
  • Monument 
  • Handelen in strijd met regels RO
 
Informatie
Voor het inzien van de aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z.78249. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
 
1-2-2023 bron: gemeenteblad 43566
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Oud-Loosdrechtsedijk 141
Op 30 januari 2023 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 141 te Loosdrecht. De aanvraag
is geregistreerd onder zaaknummer Z.76716.
De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
• Bouw
 
Informatie
Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van
het zaaknummer Z.76716. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
 
1-6-2022 bron: gemeenteblad 253510
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 175
Op 1 juni 2022 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verduurzamen van de woning en plaatsen van zonnepanelen op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 175 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.72608.
De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
• Bouw
• Monument
 
Informatie:
Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z.72608. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
20-5-2022 bron: gemeenteblad 229647
Verlenen Omgevingsvergunning
- Oud loosdrechtsedijk 3
De gemeente Wijdemeren heeft op 18 mei 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van een nieuwe dakkapel op bestaande aanbouw op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 3 te Loosdrecht (zaaknummer Z.71167).
 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
. Bouw
. Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 20 mei 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.
 
 
5-5-2022 bron: gemeenteblad 204486
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
- Oud loosdrechtsedijk 3
De gemeente Wijdemeren heeft op 3 mei 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een nieuwe dakkapel op bestaande aanbouw op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 3 te Loosdrecht te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.71167).
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Monument
 
Procedure
Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.
 
 
16-03-2022 bron: Gemeenteblad 114802
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 152
Op 11 maart 2022 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van de woning en het vervangen van de aanbouw op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 152 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.71169.
De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
• Bouw
• Het slopen van een bouwwerk
• Monument
 
Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van
het zaaknummer Z.71169. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
16-03-2022 bron: Gemeenteblad 115134
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Oud Loosdrechtsedijk 3
Op 11 maart 2022 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 3 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.71167.
De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
• Bouw
• Monument
 
Informatie
Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van
het zaaknummer Z.71167. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
20-12-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 470222
Verleende omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 88
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning
Nieuw-Loosdrechtsedijk 88 te Loosdrecht
De gemeente Wijdemeren heeft op 20 december 2021 een omgevingsvergunning verleend voor wijzigen aanbrengen aan de gevel op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 88 te Loosdrecht (zaaknummer Z.69315).
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Het slopen van een bouwwerk
• Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 21 december 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
08-11-2021 en 29-11-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 406787
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 88
Op 8 en 29 november 2021 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de gevels en vervangen van de dakapellen op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 88 en 88a te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.68960 en Z.69315.
De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
 
    •    Bouw
    •    Het slopen van een bouwwerk
    •    Monument
 
Informatie
Voor het inzien van een aanvraag kunt u een sturen naar mail info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer Z.68960 of Z.69315. De stukken worden daarna per e-mail aan u verzonden.
 
 
12-05-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 148280
Aangevraagde omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 97
Op 10 mei 2021 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een schutting op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 97 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.65140.
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Monument
 
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn schort op indien er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Ook kunnen wij de proceduretermijn één keer met zes weken verlengen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
06-05-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 142556
Aangevraagde omgevingsvergunning
- 's-Gravelandsevaartweg 2
Op 21 oktober 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verbouwen van een bedrijfsgebouw naar woning (GM) op de locatie 's-Gravelandsevaartweg 2 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.60781.
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Het slopen van een bouwwerk
• Monument
• Handelen in strijd met regels RO
 
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit, die gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. De proceduretermijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
30-04-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 134203
Verleende omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 8
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 8 te Loosdrecht
De gemeente heeft op 28 april 2021 een omgevingsvergunning verleend voorhet verbouwen van het koetshuis voor groepswoning ouderen (RM) op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 8 te Loosdrecht (zaaknummer Z.59153).
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Monument
• Handelen in strijd met regels RO
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit bij de Rechtbank Midden Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 29 april 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie
over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
30-04-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 134753
Verleende omgevingsvergunning
- Oud Loosdrechtsedijk 21-25
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 21-25 te Loosdrecht
De gemeente heeft op 28 april 2021 een omgevingsvergunning verleend voorwijzigen interieur, achter-en linker zijgevel en toevoegen dakramen (RM) op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 21-25 te Loosdrecht (zaaknummer Z.61314).
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit bij de Rechtbank Midden Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 29 april 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie
over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
30-04-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 134753
Verleende omgevingsvergunning
-Oud Loosdrechtsedijk 9
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht
De gemeente heeft op 30 april 2021 een omgevingsvergunning verleend voorrestaureren (van de deel) gesplitste boerderij (RM) op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht (zaaknummer Z.61796).
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
• Bouw
• Het slopen van een bouwwerk
• Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit bij de Rechtbank Midden Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 1 mei 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie
over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
3-3-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 64988
Verleende omgevingsvergunning
- Nieuw Loosdrechtsedijk 150
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te Loosdrecht
De gemeente Wijdemeren heeft op 1 maart 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het herstellen van de tuinmuur en toegangspoort (RM) op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te Loosdrecht (zaaknummer Z.61739).
 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
    •    Bouw
    •    Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 2 maart 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
 
14-01-2021 bron: Gemeenteblad 2021, 11478
Aangevraagde omgevingsvergunning:
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 87
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 en 89 te Loosdrecht
Op 11 januari 2021 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het splitsen van de woonboerderij op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 en 89 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.62367.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
 
    •    Bouw
    •    Monument
    •    Handelen in strijd met regels RO
    •    Inrit/Uitweg
 
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn schort op indien er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Ook kunnen wij de proceduretermijn één keer met zes weken verlengen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
23-12-2020 bron: Staatscourant 2020, 67853
Vaststelling herziening bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 te Loosdrecht
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 87
Het betreft hier een zogenaamd reparatieplan (tussenuitspraak) naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2020. Het is op basis van deze uitspraak nodig een wijziging van de regels vast te stellen. De gemeenteraad heeft daartoe besloten op 10 december 2020.
 
De navolgende artikelleden van het besluit tot vaststelling het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 te Loosdrecht van 6 juni 2019 worden als volgt vervangen:
 
  • Artikel 3, lid 3.3.2. onder e, wordt vervangen door:
de activiteit voorziet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid één en ander overeenkomstig de "Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren" die het college op 31 maart 2015 heeft vastgesteld;
 
  • Artikel 3, lid 3.4.2, onder g, wordt vervangen door:
er wordt voorzien op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid één en ander overeenkomst de "Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren" die het college op 31 maart 2015 heeft vastgesteld, waarbij één verhuurbare ruimte gelijk wordt gesteld met een “recreatieverblijf, niet op park”.
 
 
5-12-2020 en 08-12-2020 bron: Gemeenteblad 2020: 326936, 331271
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Oud Loosdrechtsedijk 9
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht
Op 5 december 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het restaureren van het dak op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.61738.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
    •    Bouw
    •    Monument
 
Op 8 december 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van dakramen en herindeling interieur op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.61796.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
    •    Bouw
    •    Het slopen van een bouwwerk
    •    Monument
 
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht
De gemeente Wijdemeren heeft op 23 december 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het restaureren van het dak (RM) op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht (zaaknummer Z.61738).
 
Het besluit betreft de volgende onderdelen:
 
    •    Bouw
    •    Monument
 
Procedure
Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 24 december 2020 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
5-12-2020 bron: Gemeenteblad 2020, 327020
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw Loosdrechtsedijk 150
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te Loosdrecht
Op 5 december 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herstellen van de tuinmuur en toeganspoort op de locatie Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.61739.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
    •    Bouw
    •    Monument
 
Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn schort op indien er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Ook kunnen wij de proceduretermijn één keer met zes weken verlengen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.
 
 
15-11-2020 bron: Gemeenteblad 2020, 304092
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Oud Loosdrechtsedijk 21-25
Op 15 november 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen interieur achter- en linker zijgevel en toevoegen dakramen op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 21-25 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.61314.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
• Bouw
• Monument
 
 
05-11-2020 bron: Gemeenteblad 2020, 297107
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Oud Loosdrechtsedijk 65
Op 5 november 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
voor afwijken bestemmingsplan voor het gebruik Hooimijn naar wonen op de locatie Oud-Loosdrecht-
sedijk 65 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.61075.
 
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
• Handelen in strijd met regels RO
 
 
30-04-2020 bron: Gemeenteblad 2020, 117982
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Oud Loosdrechtsedijk 9
Op 30 april 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de gevels (RM) op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 9 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.57083.
-Bouw
-Het slopen van een bouwwerk
-Monument
 
 
30-04-2020 bron: Gemeenteblad 2020, 116566
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud Loosdrechtsedijk 7
Op 30 april 2020 heeft de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de gevels (RM) op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 7 te Loosdrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z.54166.
De aanvraag betreft de volgende onderdelen:
-Bouw
-Het slopen van een bouwwerk
-Monument
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: Verlenging beslistermijn met 6 weken.
 
 
09-11-2018 (bron: Monumenten.nl)
Vervangende subsidieregeling
Per 1 januari 2019 is - als alternatief voor de fiscale aftrek - een nieuwe subsidieregeling van kracht, mits het wetsvoorstel in december door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Wat betekenen de aanstaande wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren? (klik op bovenstaande link).
 
 
07-11-2018 (bron: gemeentepagina)
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning (30.10.18)
 
 
12-09-2018 (bron: gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen gemeentelijk monument ‘De Dunne Dirk’ (27.08.18)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: Verlenging beslistermijn
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: plaatsen dakopbouw (15-6-2018)
 
 
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning (16.05.18)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 192: verbouwen woning  (06.04.18)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen signing op dak (08.02.18)
 
 
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: restaureren en isoleren kap van stal voormalige boerderij (Rijksmonument)
(14.12.17)
 
 
8-11-2017 (bron: Gemeentepagina)
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: restaureren en isoleren kap (31.10.17)
 
 
24-05-2017 (bron: Gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bestaande schuren door nieuwe schuur/stalling (17.05.17)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen dakramen (02.05.17)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen schuur/stalling
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw (30.03.17)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen insteekhaven (27.03.17)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsendakramen (14.03.17)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw (06.03.17)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen schuur/stalling (07.03.17)
 
 
15-02-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (07.02.17)
 
 
01-02-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (23.01.17)
 
 
04-01-2017 (bron: Gemeentepagina) 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: vervangen rietbedekking (22.12.16)
 
 
04-01-2017 (bron: Gemeentepagina) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
verlenging beslistermijn
- Veendijk 8: verbouwen gemeentelijk monument
 
 
14-12-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (01.12.16)
 
 
29-11-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: vervangen rietbedekking (24.10.16)
 
 
07-09-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Verleende omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 254: verbouwen woning (23.08.16)
 
 
13-07-2016 (bron: Gemeentepagina) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
verlenging beslistermijn
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 254: verbouwen woning
 
 
29-06-2016 (bron: Gemeentepagina
Aangevraagde omgevingsvergunningen
verlenging beslistermijn
- Oud-Loosdrechtsedijk 33a: realiseren bed & breakfast
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: uitvoeren van het beheerplan tuin- en parkaanleg van het monumentale landgoed Eikenrode. (09.06.16)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Nieuw-Loosdrechtsedijk 254: verbouwen van de woning (19.04.16)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Oud-Loosdrechtsedijk 33a: realiseren bed-en breakfast (08.04.16)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: plaatsen tuinhek, potdekselen van twee gevels en wijzigen constructie (23.03.16)
 
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: herstelplan park landgoed Eikenrode
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 252: verbouwen gemeentelijk monument (05.02.16)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: verbouwen pand (20.01.16)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bijgebouw (18.01.16)
 
 
Bron: Tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed nummer 1, 2016.
Per 1 juli a.s. treedt naar verwachting de nieuwe Erfgoedwet in werking.
Deze wet vervangt o.a. de huidige Monumentenwet 1988 en de Wet tot behoud van cultuurbezit.
De voornaamste elementen voor monumenteigenaren van deze wet zijn:
-        Het aanwijzen van rijksmonumenten
-        Eigenaren van monumenten krijgen een plicht tot instandhouding van hun monument
Het gaat om tijdig uitvoeren van onderhoud dat noodzakelijk is om het voortbestaan van het monument te garanderen.
 
 
Verlenging beslistermijn
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bijgebouwen en plaatsen zwembad
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21: uitvoeren beheerplan tuin- en parkaanleg (01.12.15)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 252: verbouwen gemeentelijk monument (05.11.15)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: verbouwen pand (22.10.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
- Oud-Loosdrechtsedijk 33: slopen bijgebouwen monumentaal pand (29.10.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27-29: intern verbouwen monumentaal pand (05.10.15)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bijgebouwen en plaatsen zwembad (04.09.15)
 
 
- Oud-Loosdrechtsedijk 33: slopen bijgebouwen (07.09.15)
 
 
09-09-2015 (bron: Gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 262: vervangen aanbouw (31.8.15)
 
 
Verlenging beslistermijn.
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 27-29: intern verbouwen van monumentaal pand
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27-29: intern verbouwen monumentaal pand (17.07.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: aanleggen van een inrit (24.06.15)
 
 
01-07-2015 (bron: Gemeentepagina)
Aanwijzing beschermde monumenten Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Bloklaan 9: Fort Spion
Op 8 juni 2015 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten een complex van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen als beschermd rijksmonument.
Het betreft:
Betonnen werken omgeving Fort Spion (complexnummer 531445). Het besluit ligt de komende vier weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Rading 1 bij de balie van het cluster Vergunningen. Mocht u vragen hebben over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Cramers (tel. (035) 655 9418.
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: brandveilig gebruik maken van het monumentale pand Eikenrode (29.05.15)
 
 
21-05-2015 (bron: Gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: plaatsen hek en inrijpoort om Landgoed Eikenrode (12.05.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Oud-Loosdrechtsedijk 128: aanpassen gemeentelijk monument aan de eisen van de tijd (30.04.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: kappen van twee beukenbomen (noodkap) (08.04.15)
 
 
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: brandveilig gebruik verbouw hoofdhuis Landgoed Eikenrode tot 18 zorgkamers
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: (Landgoed Eikenrode): plaatsen hek en inrijpoort (12.03.15)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning:
- Oud-Loosdrechtsedijk 128: aanpassen monumentaal pand (27.02.15)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning:
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure):
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 262: herstellen constructie (23.02.15)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 262: herstellen constructie (05.03.15)
 
 
26-02-2015 (bron: Gemeentepagina)
Aanvraag verwijdering van monumentenlijst.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: oranjerie/koetshuis.
De erfpachter van Landgoed Eikenrode heeft aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzocht het koetshuis/de oranjerie van het Landgoed van de rijksmonumentenlijst te verwijderen. Voordat de Rijksdienst hier een besluit over neemt heeft zij het college van de gemeente Wijdemeren om advies gevraagd.
Het college voegt bij haar advies een verslag van het horen van belanghebbenden.
Indien u een zienswijze wilt indienen over het verwijderen van het koetshuis/de oranjerie van de monumentenlijst, kunt u dit schriftelijk doen tot 18 maart 2015.
U kunt uw zienswijze sturen aan:
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
Bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling liggen vanaf 25 februari 2015 stukken ter inzage. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Cramers, via telefoonnummer (035) 65 59 418.
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: kappen van twee bomen (noodkap) (28.01.15)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: herstelplan park buitenplaats Eikenrode (29.01.15)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: brandveiliggebruik maken van het hoofdhuis Eikenrode (30.01.15)
 
 
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: verbouwen van het hoofdgebouw in 18 zorgeenheden van het monumentale pand Landgoed Eikenrode (16.12.14)
 
 
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Landgoed Eikenrode
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het hoofdgebouw op het landgoed Eikenrode, Nieuw-Loosdrechtsedijk 21 te Loosdrecht, in 18 zorgeenheden.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht. U kunt de stukken ook inzien op de gemeentelijke website www.wijdemeren.nl/terinzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzageligging kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling inbrengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker van deze zaak via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit
en men belanghebbende is.
 
 
16-07-2014 (bron: Gemeentepagina)
omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
- Oud-Loosdrechtsedijk 33 en 33a
verbouwen en restaureren woning (27.06.14)
 
Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (zie tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
 
 
omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn
- Oud-Loosdrechtsedijk 33 en 33a
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
Loosdrecht, verbouwen voormalige boerderij.
 
 
Bron: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed 2 2014
ERFGOEDWET IN DE MAAK
Minister Bussemaker heeft op 24 maart aan de Raad voor Cultuur, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg advies gevraagd op een voorstel voor een Erfgoedwet. Deze treedt op 1 januari 2016 in werking. In de nieuwe wet zullen zes oude wetten en regelingen opgaan, waaronder de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De Erfgoedwet beschermt cultuurgoederen juridisch beter dan nu het geval is. Ook introduceert de wet een nieuw systeem om kwaliteit in de archeologie te waarborgen en regelt hij het aansturen  van de voormalige rijksmusea. Bovendien vereenvoudigt de wet de procedure om rijksmonumenten aan te wijzen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schrijft mee aan de Erfgoedwet.
 
 
Voornemen verlenen omgevingsvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21
Verbouw Landgoed Eikenrode, tot zorgcomplex (18 zorgeenheden). Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het hoofdgebouw op het Landgoed Eikrenrode aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 21 te Loosdrecht. In het hoofdgebouw worden 18 zorgeenheden gerealiseerd.
Het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 mei 2014 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO van 08.30 – 12.30 uur) aan de Rading 1 te Loosdrecht. De ontwerp-beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen tevens worden ingezien op de gemeentelijke website: www.wijdemeren.nl/terinzage Inspraakreactie Binnen bovengenoemde termijn kan een schriftelijk inspraakreactie worden ingediend bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). Voor het indienen van een mondeling inspraakreactie kan telefonisch contact worden opgenomen met het secretariaat afdeling REO (035 65 59 557).
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning.
- Oud Loosdrechtsedijk 33 en 33a
Verbouwen Woning.
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning.
- Oud Loosdrechtsedijk 48-50
Splitsen woonboerderij in twee woningen (20.11.13)
 
 
Verleende omgevingsvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 84
Verbouwen monumentale boerderij met stal en schuur naar woon- en hobbyruimte (14.10.10)
 
 
05-09-2013 (bron: Gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 233
wijzigen gevels van gemeentelijk monument en oprichten steiger en een golfbreker (05.09.13)
 
 
14-08-2013 (bron: Gemeentepagina)
Geweigerde omgevingsvergunningen.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: plaatsen van een toegangspoort en hekken in een monumentaal park
Voor het indienen van bezwaar: Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
 
 
10-07-2013 (bron: Gemeentepagina)
Aangevraagde omgevingsvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 233
verbouwen monumentale woning (10.07.13)
 
16-05-2013 (bron: Gemeentepagina)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21: plaatsen toegangspoort en hekken in monumentaal park
Aangevraagde omgevingsvergunning.
Verlenging beslistermijn.
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvraag met zes weken verlengd:
 
 
16-05-2013 (bron: Gemeentepagina)
Aangevraagde omgevingsvergunning.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 21
Verbouwen landgoed Eikenrode (16.05.13)
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.
 
 
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure).
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 84
(monumentaal pand): verwijderen van niet originele inbouw en drie schuren (23.11.12)
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning.
-Nieuw Loosdrechtsedijk 84
Verbouwen monumentale boerderij met stal en schuur naar woon- en hobbyruimte.
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.
 
 
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
-Nieuw Loosdrechtsedijk 173
Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: verbouwen en uitbreiden rijksmonument.
 
 
Wijzigingen in de BRIM in 2012  (Rijksmonumenten)
- Minder subsidie door lagere maximale subsidiabele kosten.
De subsidie gaat m.i.v.1 januari 2012 omlaag. Maximaal bedrag vastgesteld waarover subsidie zal worden toegekend.
Voor kerken is het nieuwe bedrag 100.000 euro en voor andere monumenten 50.000 euro.
- Voorrang voor bepaalde projecten.
1. monumenten die in 2006 instandhoudingssubsidie ontvingen.
2. De niet-gehonoreerde Brim-aanvragen uit 2011
 
 
 
Archeologiebeleid gemeente Wijdemeren
Op 1 september 2007 werd de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht.
In deze wet is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een goede archeologische monumentenzorg en dat archeologie via de ruimtelijke ordening wordt verankerd.
In de raadsvergadering van 29 september 2011 is het archeologiebeleid voor de gemeente Wijdemeren vastgesteld.
Dit beleid geeft, zowel voor de burger als voor de gemeentelijke organisatie, meer helderheid over hoe de gemeente
omgaat met de zorg voor het archeologische erfgoed binnen het grondgebied van Wijdemeren. Het beleid bestaat uit een notitie en een kaart met toelichting. U kunt deze stukken inzien op www.wijdemeren.nl (Bewonersloket/Bouwen en Wonen/archeologie).
Meer informatie: mevrouw D. Cramers, telefoon: (035) 65 59 418.
 
 
 
12-10-2011 (Bron: Gemeentepagina)
Verleende omgevingsvergunning
-Oud Loosdrechtsedijk 270
gedeeltelijk slopen en verbouwen woning (27.09.11) (*bezwaar)
verbouwen bijgebouw (27.09.11) (*bezwaar)
* In geval van bezwaar kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
 
 
08-07-2011 (Bron: Eigen persbericht)
De pagina's met Gemeentelijke monumenten in Oud- en Nieuw Loosdrecht zijn aangevuld met door de gemeente Wijdemeren aangewezen Monumenten.
 
 
Verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten Monumenten en Bouwen.
- Oud-Loosdrechtsedijk 226 (De Vier Linden): wijzigingstekeningen op bouwvergunning (01.01.06) en monumentenvergunning (07.10.05) (05.07.11) (*bezwaar)
* In geval van bezwaar kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
 
 
Landgoed Eikenrode verkocht.
Landgoed Eikenrode in Loosdrecht is gekocht door plaatselijk ondernemer Nico Ockhuisen. Hij wil binnen een jaar starten met de bouw van in totaal 24 uiterst luxueuze zorgappartementen in zowel het hoofdgebouw als het uitgebrande koetshuis annex oranjerie, beiden rijksmonument.
 
 
Voorgenomen omgevingsvergunning voor de activiteiten Monumenten en Bouwen.
Nieuw Loosdrechtsedijk 173
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 3.10 van de Wabo voornemens te nemen om vergunning te verlenen voor:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173, Loosdrecht: restaureren, verbouwen en uitbreiden van een rijksmonument.
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) Rading 1, Loosdrecht en op afspraak elke maandag tussen 17.00 uur en 19.00 uur. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen over de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
 
 
13-04-2011 (Bron: Eigen persbericht)
De pagina's met Gemeentelijke monumenten in Oud- en Nieuw Loosdrecht zijn aangevuld met door de gemeente Wijdemeren aangewezen Monumenten.
 
 
 
Het College heeft drie gemeentelijk beschermde monumenten aangewezen.
                                                               
Nieuw Loosdrechtsedijk 53/ Luitgardeweg 2                 Oud Loosdrechtsedijk 147                               Veendijk 8
 
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 7 december besloten om de  Nieuw-Loosdrechtsedijk 53/ Luitgardeweg 2a, de Loosdrechtsedijk 147 en de Veendijk nummer 8 aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Het college volgt daarmee het advies van de monumentencommissie.
 
Stalgebouw
Nieuw-Loosdrechtsedijk 53/ Luitgardeweg 2a is in 1916 gebouwd als stalgebouw voor de Loosdrechtse wethouder Alfred Sprenger. Het gebouw is gelegen op het terrein tussen genoemde adressen. Voor het ontwerp tekende de Hilversumse architect B.H. Bakker die ook verantwoordelijk was voor de verbouwing van de villa Jachtust. Deze villa gelegen aan de Nieuw Loosdrechtsedijk was eveneens van Sprenger en is ook een gemeentelijk beschermd monument.
 
Transformatorhuisje
Op het adres Oud-Loosdrechtsedijk 147 staat Traf. Dat bijzondere transformatorhuisje uit 1932 heeft een opvallend hoog tentdak.
 
Zomerhuis
Het adres Veendijk 8 tenslotte, is in 1929 gebouwd als zomerhuis van A.E.J. Bertling, directeur van de Hilversumse Rijwielfabriek en voormalig minister van financien.
 
De eigenaren van het adres Veendijk 8 hebben een zienswijze ingediend en zullen mogelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing.
 
 
17-12-2010 (bron: Gemeentepagina)
Aangevraagde omgevingsvergunning
Nieuw Loosdrechtsedijk 173
Verbouwen en uitbreiden rijksmonument.
 
 
(bron: monumenten.nl)
Nieuwe Subsidieregeling Rijksmonumenten
Per 1 januari 2011 treedt het vernieuwde Brim in werking: het Brim 2011.
Brim 2011 staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011. Dit is een subsidieregeling die planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleert.
(Zie voor verdere informatie onze pagina BRIM 2011)
 
 
College wijst drie nieuwe gemeentelijke monumenten aan.
Het college van B&W heeft op 23 november besloten om de kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55, de school aan nummer 65 en een boerderij aan nummer 190-192, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Het college volgt daarmee het advies van de monumentencommissie.
 
                                          
Nieuw Loosdrechtsedijk 55                                    Nieuw Loosdrechtsedijk 65                       Nieuw Loosdrechtsedijk 190-192
 
Nieuw-Loosdrechtsedijk
Twee van de panden laten de invloed zien van religie in de dorpsgemeenschap. De gereformeerde kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 ligt tussen oudere boerderijen. Aanvankelijk gingen gereformeerde Nieuw-Loosdrechters te kerke in de stal van één van deze boerderijen. De huidige kerk is een samenstel van de oude kerk uit 1888 en verbouwingen in 1935 en 1965.
Iets verderop ligt Nieuw-Loosdrechtsedijk 65, vroeger de ‘School met den Bijbel’, nu de Terpstraschool. De school is een mooi voorbeeld van een dorpschool uit de jaren 1930.
Ten slotte is Nieuw-Loosdrechtsedijk 190-192 een gaaf voorbeeld van een boerderij uit 1929.
 
Kanttekeningen
De school zet kanttekeningen bij de aanwijzing, de eigenaren van Nieuw Loosdrechtsdijk 65 en 190-192 hebben een zienswijze ingediend en zullen mogelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing.
 
Afwijkend standpunt
Het college heeft dit besluit niet unaniem genomen; wethouder Onderwijs en Jeugd, Joost Boermans, nam een afwijkend standpunt in. Hij is op dit moment tegen de aanwijzing van de Terpstraschool tot gemeentelijk monument, omdat dit mogelijke ontwikkelingen in het kader van de realisatie van een brede school zou kunnen belemmeren.
 
 
Het college van B&W heeft, op advies van de monumentencommissie, besloten om vier monumenten aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.
                                               
Het Oorlogsmonument                                                Oud Loosdrechtsedijk 282-284                                          Oud Loosdrechtsedijk 294
Het Oorlogsmonument in Loosdrecht is een vroeg voorbeeld van een van overheidswege opgericht monument, ter nagedachtenis aan negen door de Duitse bezettingsmacht omgebrachte mannen. Verder zijn in Oud-Loosdrecht twee bijzondere woningen aangewezen. Een uit het begin van de twintigste eeuw stammend pand aan de Oud-Loosdrechtsedijk 282-284. Dit pand werd door de toenmalige burgemeester Van Swinderen gebouwd. Het tweede monument is een midden negentiende eeuws pand aan de Oud-Loosdrechtsedijk 294, waarin destijds een baker woonde.
De aanwijzingen maken deel uit van een lopende inventarisatie van mogelijke gemeentelijke monumenten in de gemeente Wijdemeren.
 
 
Geen advieskosten Monumentencommissie
Burgemeester en wethouders hebben besloten om eigenaren van gemeentelijke monumenten niet langer te laten betalen voor advieskosten van de monumentencommissie.
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitbreiding van de monumentenlijst in Loosdrecht.
Niet alle eigenaren staan positief tegenover aanwijzing van hun pand als gemeentelijk monument, omdat zij, naast een bouwvergunning, ook een monumentenvergunning nodig hebben als zij iets willen wijzigen aan hun pand. Om aan dit nadeel tegemoet te komen heeft het college, begin van dit jaar, besloten de eigenaren van alle gemeentelijke monumenten vrij te stellen van leges voor een monumentenvergunning tot een restauratiekostensom van € 150.000. In aanvulling hierop heeft het college nu besloten aan deze eigenaren ook geen advieskosten van de monumentencommissie meer in rekening te brengen.
 
 
Het college stelt voor om gemeentelijke monumenteneigenaren (deels) vrij te stellen van leges voor een monumentenvergunning.
Onlangs hebben burgemeester en wethouder de werkwijze voor het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten geëvalueerd.Uit de evaluatie blijkt dat sommige eigenaren niet positief staan tegenover het aanwijzen van hun pand als gemeentelijk monument omdat zij dan naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning nodig hebben als zij iets aan hun gebouw willen wijzigen. Het college stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2011 gemeentelijke monumenteneigenaren vrij te stellen van leges voor een monumentenvergunning tot een restauratiekostensom van 150.000 euro. Ook is er een folder verschenen met informatie over de procedure en de gevolgen van een gemeentelijke monumentenstatus.
 
 
Verleende Sloopvergunning                           
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 20 en 22: slopen opstallen
t.b.v. herinrichten terrein (29.12.09) (*bezwaar)
* In geval van bezwaar kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
 
 
14-11-2009 (Bron: Fiscalert november 2009)
M.i.v. 1 januari 2010 geldt niet langer de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een monument door een particulier
Wie nog wil profiteren van de vrijstelling van overdrachtsbelasting die dit jaar geldt voor particulieren die een monument kopen moet haast maken. Staatssecretaris De Jager (Financiën) zal per 1 januari 2010 de wet op dit punt aanpassen. Eerder dit jaar was er door een uitspraak van het Hof door de de Staatssecretaris besloten particulieren bij aankoop van een monument van overdrachtsbelasting vrij te stellen.
 
 
23-10-2009  (eigen persbericht)
-Rectificatie Donateursnieuwsbrief oktober 2009
In onze donateursnieuwsbrief van deze maand hebben wij een paar feitelijke onjuistheden vermeld ten aanzien van Eikenrode. Er is een bouwvergunning voor 3 appartementen in de Orangerie verleend, en niet 5. Wij vermeldden dat de huurovereenkomst voor de tuin bezwaren opleverde, dit is onjuist, er is 1 bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente verstrekte monumentenvergunning.
 
 
Aangevraagde monumentenvergunning.
- Bloklaan 9a
Aanleggen veerpont, wandelpad en vlonder en restaureren van een hek bij een monument (07.10.09)
 
 
Restauratiewijzer
Het Nationaal Restauratiefonds heeft voor de eigenaren van een Rijksmonument een restauratiewijzer ontwikkeld.
Hiermee wordt u snel wegwijs gemaakt hoe een restauratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. U krijgt een degelijk advies en ondersteuning via telefoon en e-mail en de financiële haalbaarheid wordt getoetst etc. Kosten voor deze dienstverlening zijn éénmalig € 100,- incl.btw en verzendkosten. Voor vragen:(033)2539300 of  restauratiewijzer@restauratiefonds.
 
 
18-08-2009 (Bron: Eigen persbericht)
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst aanwijzing Krukhuisboerderij als Rijksmonument af.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft helaas onze aanvraag om de krukhuisboerderij aan te wijzen als Rijksmonument afgewezen. De conclusie van de Rijksdienst na alle belanghebbenden gehoord te hebben luidt:
"Nu het een gebouwd object betreft dat is vervaardigd vóór 1940, en niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot afwijking van de Tijdelijke beleidsregel 2007, wordt het object, conform artikel 2 van de Tijdelijke beleidsmaatregel 2007, NIET aangewezen als beschermd monument."
 
 
Geen overdrachtsbelasting voor particulier bij aankoop Rijksmonument.
Staatssecretaris De Jager (Financiën) heeft 10 juni 2009 een besluit genomen over de zogeheten Monumentenvrijstelling van de overdrachtsbelasting en de door de uitspraak van het Hof ontstane situatie. Dit besluit komt tegemoet aan de koper van een rijksmonument. Door het besluit van de staatssecretaris is de aankoop van een rijksmonument helemaal vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
 
 
Gemeente voert schildjes in voor Gemeentelijke Monumenten.
Op maandag 11 mei heeft wethouder Van Henten-Meijer het eerste Wijdemeerse monumentenschildje aan de gevel van Kerkstraat 20 in Nederhorst den Berg geschroefd. Dit pand is één van de elf nieuwe gemeentelijke monumenten. Komende tijd krijgen alle eigenaren van gemeentelijke monumenten in Wijdemeren een monumentenschildje aangeboden.
 
 
11-05-2009  (Bron: Gemeentepagina)
- Nieuw Loosdrechtsedijk 8: Slopen woonhuis.
 
 
27-04-2009 (Bron: Eigen persbericht)
De rubriek Opinie is weer aangevuld. Neemt u eens een kijkje.
 
 
Monumentenwet 1988 gewijzigd.      (bron: Nieuwsbrief 2 maart 2009  RACM)
Gemeente beslist voortaan over aanvraag monumentenvergunning.
Gemeenten dienen te beschikken over een monumentenverordening en een onafhankelijke, deskundige monumentencommissie, en zijn nu bevoegd te beslissen over aanvragen monumentenvergunningen welke niet adviesplichtig zijn.
De gemeente moet mededeling doen aan het RACM van terinzagelegging van het ontwerpbesluit.
Ook van het definitieve besluit moet de gemeente mededeling doen, met vermelding van van de aard van de werkzaamheden.
Adviesplichtige ingrepen.
December 2008 is de "Regeling ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning" verschenen.  (Staatscourant 2008, nr.2667). Hierin staan de adviesplichtige ingrepen uitgebreid beschreven en voorzien van voorbeelden. Naast afbraak, reconstructie en herbestemming is ter verbijzondering van het criterium afbraak de categorie "ingrijpende wijzigingen vergelijkbaar met gedeeltelijke afbraak" toegevoegd.
Wijziging adviesplicht provincie in adviesmogelijkheid
De verplichting voor de provincie om te adviseren is per 1 januari 2009 vervangen door een mogelijkheid om te adviseren. Het is aan de provincies om te bepalen hoe zij met die adviesmogelijkheid om willen gaan en dit aan de gemeente kenbaar te maken.
Aanwijzingsbeleid.
Het nieuwe aanwijzingsbeleid voor alle monumenten is vastgelegd in de "Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009". (Staatscourant 2009, nr.169). Formele aanwijzingsverzoeken van derden voor gebouwde monumenten uit de periode van voor 1940 zijn niet meer mogelijk. Voor deze categorie monumenten kan de minister wel ambtshalve aanwijzingsprocedures starten. Het is wel mogelijk om suggesties voor aanwijzing van monumenten aan te leveren bij de RACM. De RACM zal deze suggesties beoordelen.
Nadere informatie en publicaties van de wetswijziging, regeling en beleidsregel zijn te vinden op: www.racm.nl
 
 
Verleende monumentenvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21: tijdelijk indelen als parkeerterrein met toegang over de sloot door het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker bij een monument (02.02.09) (bezwaar)
 
 
15-02-2009 Eigen Persbericht.
Hoger beroep Inovum inzake Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
De Stichting Historisch Goed Loosdrecht heeft van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak de mededeling ontvangen dat de stichting Inovum een hoger beroepschrift heeft ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht van 10 december 2008.
 
 
Verleende monumentenvergunning.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 171: Verplaatsen van een monumentaal orgel(28.12.09)
 
 
Burgemeester en Wethouders adviseren negatief over de aanwijzing tot beschermd rijksmonument van de krukhuisboerderij aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22 in Loosdrecht
Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
Eerder werd deze met sloop bedreigde, uit 1840 stammende boerderij, wel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De stichting Historisch Goed Loosdrecht had een verzoek ingediend bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). De RACM vroeg de gemeente om advies, die op haar beurt hierover advies vroeg aan de monumentencommissie van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland. De monumentencommissie was van mening dat de boerderij niet voldeed aan het criterium van "hoge zeldzaamheidswaarde"en adviseerde negatief. De gemeente vindt dat zij niet tegen het advies positief kan adviseren naar de RACM, omdat daarmee haar geloofwaardigheid in het geding zou zijn.
 
 
Voorgenomen Monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, om op grond van artikel 11 van de monumentenwet,
een monumentenvergunning te verlenen voor: - Nieuw-Loosdrechtsedijk 21, Loosdrecht: tijdelijk parkeerterrein op een gedeelte van de voormalige moestuin van Landgoed Eikenrode en aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker.
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 november 2008 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de Bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar postbus 41, 1243 ZG ‘s-Graveland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak, tel. (035) 65 59 557.
 
 
Verleende monumentenvergunning.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen hardglazen tochtpui monumentaal pand (02.09.08)
 
 
Voorgenomen Monumentenvergunning
- Oud Loosdrechtsedijk 232
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, om op grond van artikel 11 van de monumentenwet,
een monumentenvergunning te verlenen voor: - Oud-Loosdrechtsedijk 232: restaureren en verbouwen van het woonhuis.
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 augustus 2008 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de Bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar postbus 41, 1243 ZG ‘s-Graveland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak, tel. (035) 65 59 557.
 
 
Aangevraagde monumentenvergunning.
- Nieuw Loosdrechtsedijk 171
Het plaatsen van een monumentaal orgel.
 
 
27-06-2008 Eigen Persbericht
Rijksmonumentenstatus aangevraagd voor Krukhuisboerderij
-Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
De Stichting Historisch Goed Loosdrecht heeft vandaag de Rijksmonumentenstatus aangevraagd voor de Krukhuisboerderij bij de Beukenhof. De plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst biedt vooralsnog te weinig bescherming voor het pand. Of de Stichting hiermee slaagt het pand te behouden is nog de vraag, maar wij willen geen wettig middel onbenut laten voor behoud van het pand.
 
 
"Boze Beukenhof naar rechtbank"
-Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
Blijkens een artikel in de Gooi en eemlander van vandaag is de heer Schimmel van Inovum boos op de gemeente Wijdemeren, en kondigt aan een kort geding aan te zullen spannen om de afgifte van een door hen aangevraagde sloopvergunning af te dwingen.
 
 
Voorgenomen monumentenvergunning.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, om op grond van artikel 11 van de monumentenwet, een monumentenvergunning te verlenen voor: - Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht: plaatsen van een hardglazen tochtpui in het kasteel Sypesteyn.
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de Bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar postbus 41, 1243 ZG ‘s-Graveland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak, tel. (035) 65 59 557.
 
 
Krukhuisboerderij op Gemeentelijke Monumentenlijst
-Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
De gemeente Wijdemeren kondigt op zijn website aan dat de met sloop bedreigde krukhuisboerderij aan de Nieuw Loosdrechtsedijk door het college op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst.
De eigenaar van de in 1840 gebouwde boerderij, de stichting Inovum, wil deze slopen om 30 parkeerplaatsen aan te kunnen leggen voor hun verpleeghuis De Beukenhof.
 
 
Aangevraagde monumentenvergunning.
- Oud-Loosdrechtsedijk 232: verbouwen van een monumentaal pand
Voor meer informatie over deze aangevraagde monumentenvergunning: afdeling REO, tel. (035) 65 59 557.
Het indienen van een bezwaarschrift is nog niet mogelijk. Dat kan nadat de vergunning is verleend.
 
 
28-04-2008 (Bron:Gemeentepagina)  
Verleende monumentenvergunningen.
- Oud Loosdrechtsedijk 127: plaatsen dakkapel op monumentaal pand
- Oud Loosdrechtsedijk 129: plaatsen dakkapel op monumentaal pand
 
 
Grond Eikenrode overgedragen.
(Foto: Studio de Bock)
Op de site van de gemeente Wijdemeren is het bericht gepubliceerd dat op donderdagmiddag 6 maart de gemeente Wijdemeren de grond van landgoed Eikenrode officieel overgedragen heeft aan de eigenaar van het landgoed, Martien Plasmeijer. Als symbolische bekrachtiging overhandigde wethouder Schenkkan, na ondertekening van de overdracht, een schaal met aarde uit de tuin van Eikenrode aan Martien Plasmeijer.
 
 
29-02-2008 (Bron:persbericht provincie Noord Holland)  
Veiling Landgoed Eikenrode gaat niet door!
In een persbericht van de provincie Noord Holland van vandaag wordt aangekondigd dat alle betrokken partijen zich  succesvol hebben ingezet om landgoed Eikenrode te behouden.
De betrokken partijen, waaronder de Rabobank, de gemeente Wijdemeren, de familie Plasmeijer, de Koninklijke Woudenberg, het Nationaal Restauratie Fonds en de provincie Noord-Holland hebben in gezamenlijkheid afspraken gemaakt. Daardoor konden eerder verstrekte rijkssubsidies voor het landgoed behouden blijven. De totale herfinanciering van het landgoed als ook een spoedige overdracht van de grond door de gemeente Wijdemeren aan de familie Plasmeijer zijn overeengekomen. Hiermee is de openbare veiling van het landgoed definitief van de baan. De provincie heeft hierbij een bemiddelende rol gespeeld.
 
 
06-02-2008 (Bron:Gemeentepagina)  
Voorgenomen monumentenvergunning:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, om op grond van artikel 11 van de monumentenwet, een monumentenvergunning te verlenen voor:
- Oud Loosdrechtsedijk 127-129, Loosdrecht: plaatsen van twee dakkapellen op de voorzijde van het dubbele woonhuis
Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 februari 2008 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Tijdens de inzagetermijn kunt u zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar Postbus 41, 1243 ZG 's-Graveland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak, tel. (035) 6559557.
 
 
02-02-2008 (Bron: Gooi & Eemlander 02-02-2008, regionaal nieuws)
- Rabobank heeft geen vertrouwen meer in Eikenrode.
In de krant van vandaag reageert directievoorzitter Leo Beuker van de Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen op uitspraken van Wethouder Nelleke Schenkkan dat de bank voorbarig zou geweest zijn met de op handen zijnde veiling van Eikenrode. Hij zegt in tegendeel juist heel veel geduld getoond te hebben. Beuker stelt meerdere keren coulant te zijn geweest, telkens werd er uitstel verleend. Al heeft Beuker geen vertrouwen meer in de goede afloop van de plannen met Eikenrode, hij blijft openstaan voor overleg. Hij zegt dat de veiling door zal gaan tenzij er alsnog harde garanties komen.
 
 
- 'Bank was veel te voorbarig met veiling Eikenrode'
,,De bank was veel te voorbarig met de opdracht Eikenrode te veilen'', stelt wethouder Nelleke Schenkkan van Wijdemeren. ,,Dat komt omdat de bank zich niet kan inleven in de complexe provinciale en gemeentelijke processen hier.''
Gisteren werd bekend dat de Rabobank niet langer lijkt te willen wachten op het verwezenlijken van de plannen van bewoner en opstallen-eigenaar Martien Plasmeijer. Hij is al jaren bezig om vergunningen te krijgen voor restauratie van koetshuis en oranjerie tot een vijftal luxe zorgappartementen. Het landgoed wordt op 4 maart geveild, tenzij Plasmeijer en de gemeente in de tussentijd nog een aantal zaken juridisch kunnen regelen, zoals de overdracht van de grond aan Plasmeijer.
 
 
- Veiling bedreigt landgoed Eikenrode.
Landgoed Eikenrode in Loosdrecht hangt een openbare veiling op 4 maart boven het hoofd. De bank lijkt niet langer te willen wachten op de verwezenlijking van de grootse plannen van landgoedeigenaar Martien Plasmeijer. Hij en zijn vrouw zijn al jaren in touw voor het landgoed en willen onder meer het vorige maand afgebrande koetshuis ombouwen tot vijf luxe appartementen. De openbare veiling, in Huizen, werd woensdag bekendgemaakt.
 
 
25-01-2008 (Bron: Nieuws Ster 16-01-2008)
- Ondernemingsraad Inovum en cliëntenraad van de Beukenhof starten handtekeningaktie.
De ondernemingsraad Inovum en clientenraad van de Beukenhof richten richten zich middels een open brief in de Nieuws Ster aan de Gemeente Wijdemeren, waarin zij stelling nemen tegen het besluit om de sloopvergunning van de boerderij Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22 te weigeren. Om hun protest vorm te geven starten zij een handtekeningenaktie.
(Zie ook onze pagina "Opinie" onder de titel: Een krukhuis of parkeerplaatsen?)
 
 
19-12-2007 (Bron: Gooi & Eemlander 18-12-2007)
- Oranjerie op Eikenrode blijft Rijksmonument
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) heeft na onderzoek besloten dat de Oranjerie ook na de brand Rijksmonument blijft. De familie Plasmeijer kan dus doorgaan met hun plannen voor restauratie.
 
 
16-12-2007
- Brand in de Oranjerie op het landgoed Eikenrode.
Zaterdagavond 15 december heeft een brand gewoed in de Oranjerie op het landgoed Eikenrode. De Oranjerie stond op de nominatie voor restauratie, en de vergunningen waren juist rond. Vermoed wordt dat brandstichting de oorzaak moet zijn, daar het gebouw afgesloten was van nutsvoorzieningen. Een onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Een hevig teleurgestelde familie Plasmeijer laat zich echter niet uit het veld slaan. Wij wensen hen van deze plaats sterkte.
 
 
- Het college weigert een sloopvergunning af te geven voor een beeldbepalende krukhuisboerderij uit 1840
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22. Boerderij blijft.
De sloopaanvraag is in februari van dit jaar ingediend door de Stichting Zorginstellingen Loosdrecht. Op de plaats van de boerderij wil de stichting 30 parkeerplaatsen aanleggen voor hun verpleeghuis ‘De Beukenhof’. De Stichting Historisch Goed Loosdrecht en de Bond Heemschut dienden daarop een zienswijze in tegen de geplande sloop. Hun belangrijkste argument is dat de boerderij destijds door de provincie is aangemerkt als ‘zeer waardevol op gemeentelijk niveau en van beeldbepalende betekenis vanwege de ensemblewaarde met omliggende panden’. Dat zijn de panden aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 12, 16-18, 27 en 31, vrijwel alle rijksmonumenten. Een ander argument is dat zij voor precedentwerking vrezen, omdat het lijkt alsof het laten verwaarlozen van een dergelijk pand beloond wordt met een sloopvergunning.
Overleg gevoerd
In september heeft het college nog overleg gevoerd met de stichting om na te gaan welke stappen nodig zouden zijn om de boerderij te behouden. In oktober ontving het college echter een brief van hun advocaat met het verzoek om de sloopvergunning zo spoedig mogelijk te verlenen. De stichting is namelijk van mening dat restauratie van de boerderij met daarin een toegevoegde functie voor de zorginstelling financieel niet haalbaar is. Tevens wil men dat, door sloop van de boerderij, verpleeghuis De Beukenhof beter zichtbaar wordt vanaf de weg.
Onvervangbaar
De boerderij heeft geen officiële monumentenstatus. Dat betekent dat de sloopvergunning niet op die grond kan worden geweigerd. Ook een verzoek om de boerderij tot gemeentelijk monument te verklaren nadat de sloopvergunning is aangevraagd, kan de sloop niet voorkomen. Toch heeft het college besloten de sloopvergunning te weigeren, vanwege het onvervangbare monumentale en beeldbepalende karakter van deze boerderij voor Loosdrecht.
 
 
december 2007 (Bron: Maandblad Heemschut december 2007 blz.8)
- Boerderij misschien niet gesloopt
Loosdrecht- Aan de Nieuw Loosdrechtsedijk in Loosdrecht staat een boerderij op het terrein van Verpleeghuis De Beukenhof die wordt bedreigd. De gemeente Wijdemeren heeft geen juridische grond om de sloopvergunning te weigeren, maar voorlopig is de beslissing erop aangehouden. Alle betrokkenen lijken van de waarde van de boerderij overtuigd, nu de haalbaarheid wordt onderzocht van een restauratieproject van eigenaar De Beukenhof. De plannen vertonen nog een gat van 150.000 euro, dat met subsidies gedicht zou kunnen worden. Hierover is echter nog geen zekerheid.
 
 
11-07-2007 (Bron:Gemeentepagina) 
- Vrijstelling van bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen, met toepassing van art. 19 lid 2 WRO, vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21, Loosdrecht:
plaatsen carport met fietsenstalling en containerruimte alsmede het aanleggen van vier onoverdekte parkeerplaatsen
 
De ontwerp-besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juli 2007 zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de Bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Tijdens de inzagetermijn kunt u
zienswijzen over de ontwerp-besluiten kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar postbus 41, 1243 ZG ‘s-Graveland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak, tel. (035) 65 59 557. Let op! Als u afziet van het indienen van een zienswijze, ben u niet meer gerechtigd om later in de procedure bezwaar te maken tegen het besluit tot verlening van de vrijstelling.
 
 
27-06-2007 (Bron:Gemeentepagina)  
Verleende vergunningen:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 17-19: gedeeltelijk veranderen koetshuis en oranjerie 2e fase (08.06.07)
 
 
20-06-2007 (Bron:Nieuws Ster)
- Gemeente Wijdemeren geeft Dhr. Beuk een aanmaning inzake Oud Loosdrechsedijk 226.
De gemeente Wijdemeren heeft de heer Beuk, eigenaar van het voormalige restaurant "De vier Linden", gemaand 
om iets te doen aan de vervallen staat waarin het pand zich bevindt. (zie hieronder bij het bericht van 29-03-2007)
Houvast hierbij gaf artikel 13 van de Woningwet, waarin staat dat een pand zich in een redelijke staat van welstand dient te bevinden. Indien er geen maatregelen genomen worden, hangt de eigenaar een dwangsom boven het hoofd.
 
 
18-05-2007 (Bron:Gooi & Eemlander)  
- Gemeente Wijdemeren draagt eigendom grond  Eikenrode over aan familie Plasmeijer.
De gemeente Wijdemeren heeft het eigendom van de grond van het landgoed Eikenrode overgedragen aan de familie Plasmeijer. Hieraan ging een onderzoek en advies van het Nationaal Groenfonds vooraf. De familie Plasmeijer kan nu verder met de ontwikkeling van het Koetshuis/Oranjerie. De plannen zijn hier een zorgcomplex met appartementen in te vestigen met zorg op maat.
 
 
02-04-2007
Provinciale commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut
- Aanvraag aanwijzing als gemeentelijk monument van  Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22
De Provinciale commissie Noord-Holland van de Bond Heemschut heeft met verontrusting kennis genomen van de aanvraag sloopvergunning Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22. Men sluit zich aan bij de ingediende zienswijze door de Stichting Historisch Goed Loosdrecht en vraagt college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren om Nieuw Loosdrechtsedijk 20-22 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 
 
29-03-2007
Commissievergadering Ruimte en Economie
- Betreft Rijksmonument; agendapunt 13: Perceel Oud Loosdrechtsedijk 226, De Vier Linden.
       
De eigenaar van het pand wil graag dat de bestemming "Horeca" tegen de afspraken met de gemeente hierover wordt veranderd naar "Wonen". De stichting heeft van het recht het woord te voeren gebruik gemaakt en als mening gegeven dat behoud van het monument voorop staat, en eventuele verandering van bestemming daaraan ondergeschikt is. Tevens heeft de stichting aangedrongen op maatregelen om dit monument weer monumentwaardig te maken. Alle partijen (behalve Dorpsbelangen Wijdemeren) waren tegen het veranderen van de  bestemming.
 
 
07-03-2007 (Bron:Gemeentepagina)  
Aangevraagde vergunningen:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 20 en 22: slopen opstallen t.b.v. herinrichten terrein (09.02.07)
   
Dit keer geen monument maar waardevol genoeg om hier te melden dat de sloopvergunning is aangevraagd. De Stichting Historisch Goed Loosdrecht is niet voor sloop en heeft haar zienswijze bij B&W van Wijdemeren ingeleverd.
 
 
Aangevraagde monumentenvergunning:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 59: vergroten bijgebouw (06.11.2006)
Meer informatie: afdeling REO, tel. (035) 65 59 557. Het indienen van een bezwaarschrift is nog niet mogelijk. Dat kan nadat de vergunning is verleend.
 
 
MONUMENTENWET Verleend:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21: oprichten carport met fietsenberging en containerruimte
De stukken liggen vanaf 11 januari 2007 zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO). Belanghebbenden kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
 
 
11-12-2006
De heer Plasmeijer ambachtsheer van Mijnden en de beide Loosdrechten. 5 Jaar pacht naar onze Stichting.
Gisterenmiddag heeft de Heer Feenstra de ambachtsheerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten overgedragen aan de heer Plasmeijer, met zijn gezin de huidige bewoners van Eikenrode. De overdracht heeft in kleine kring plaatsgevonden. In de loop van de jaren is er niet zo veel meer overgebleven van de oorspronkelijke rechten, maar één van de belangrijkste rechten is nog een verpacht visrecht in de Vecht.
Ambachtsheer en ex-Ambachtsheer M. Plasmeijer en R. Feenstra
Bij de overdracht deelde de heer Plasmeijer mede dat de pachtrechten van de komende vijf jaar naar de Stichting Historisch Goed Loosdrecht gaan ten behoeve van een replica van het voormalige Christusbeeld in de Grafkapel. Wij zijn natuurlijke erg blij met deze donatie en gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van replicatie van het beeld, dat nu in de Oud Katholieke Kerk aan het Melkpad in Hilversum staat.
 
 
MONUMENTENWET Aanvragen:
Met ingang van 8 december 2006 , gedurende een termijn van 14 dagen, ligt voor een ieder in het gemeentehuis, Rading 1, Hilversum (afdeling REO) ter inzage, de aanvraag:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 59, Loosdrecht: vergroten bijgebouw
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.
 
 
Restauratieleningen voor Provinciale- en Gemeentelijke Monumenten en Beschermd Stads-en Dorpsgezicht.
Er is een Cultuurfonds voor Monumenten gevormd, welke laagrentende restauratieleningen voor provinciale- en gemeentelijke monumenten verleent. (4 1/2% onder de marktrente met een minimum van 1 1/2%). Er geldt in Noord Holland een minimum van € 10.000 en afhankelijk van het monument een maximum van €100.000. Het restauratieplan dient te worden voorgelegd aan de gemeente die het plan beoordeelt en hiervoor een bouw- en/of  monumentenvergunning verleent. Verdere bijzonderheden en aanvraagformulieren vindt u op bovengenoemde site.
 
 
Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2006-2011 vastgesteld
De provincie Noord-Holland heeft het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2006-2011 (PRUP) vastgesteld. De nota ligt vanaf 13 oktober 2006 tot 18 oktober 2006 ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) aan de Rading 1, Hilversum en tijdens de openingstijden in de bibliotheek aan de Tjalk, Loosdrecht.
Belanghebbenden kunnen tot 18 oktober 2006 schriftelijk beroep instellen.
Daartoe moet de belanghebbende zich vooraf telefonisch melden bij de heer E. van der Kleij, telefoon: (023) 514 35 96. Ook voor vragen over het PRUP kunt u bij hem terecht. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank in Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroeps procedure via Postbus 51 (0800-8051) of via de internetsite www.postbus51.nl.
 
 
MONUMENTENWET Aanvragen:
Met ingang van 4 augustus 2006, gedurende een termijn van 14 dagen, liggen voor een ieder in het gemeentehuis, Rading 1, Hilversum (afdeling REO) ter inzage, de aanvraag:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 8, Loosdrecht: vernieuwen toegangshekken
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.
 
 
MONUMENTENWET Aanvragen:
Met ingang van 23 juni 2006, gedurende een termijn van 14 dagen, ligt voor een ieder in het gemeentehuis (afdeling REO) ter inzage, de aanvraag:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 8, Loosdrecht: vernieuwen toegangshekken
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.
 
 
29-05-2006
27 mei heeft (een deel van) het bestuur weer de jaarlijkse schoonmaakaktie van de grafkapel, goten en voorterrein gehouden.  Tevens is daarbij een informatiebord achter het hek bij de grafkapel geplaatst. Helaas werd geconstateerd dat het stormachtige weer van de afgelopen tijd heeft gezorgd voor behoorlijk wat schade aan het hek, door een afgebroken tak van een grote spar.
 
 
24-05-2006   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Verleend:
Op 10 mei 2006 is vergunning verleend voor:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 86, Loosdrecht: veranderen woonhuis met vrijstaande garage.
De stukken liggen gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO). Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk en gemotiveerd bezwaren bekend maken aan burgemeester en wethouders.
 
 
13-04-2006   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET
Aangewezen als Rijksmonument ex art. 3 en 4: de staatssecretaris van onderwijs cultuur en wetenschap heeft besloten de onderstaande onroerende zaken, aan te wijzen als beschermd rijksmonument:
- Oud Loosdrechtsedijk 98, Loosdrecht: Boerderijcomplex Loosdrecht (achttiende eeuwse hallehuisboerderij, een negentiende eeuwse wagenschuur en een kippenhok.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 april 2006 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO) en in de bibliotheek aan de Tjalk te Loosdrecht. Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.
 
 
30-03-2006    (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Aanvragen:
Met ingang van 31 maart 2006, gedurende een termijn van 14 dagen, ligt voor een ieder in het gemeentehuis (afdeling REO) ter inzage, de aanvraag:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21: oprichten carport met fietsenberging en containerruimte.
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.
 
 
16-03-2006     (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om op grond van artikel 11 van de monumentenwet een  monumentenvergunning te verlenen voor:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 86, Loosdrecht: het veranderen van een woonhuis en het bouwen van een nieuwe vrijstaande garage.
De ontwerp-besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 maart 2006 gedurende zes weken ter inzage tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (afdeling REO in de bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, telefoon: (035) 65 59 412.
 
 
23-02-2006
De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in haar vergadering van 2 februari 2006 de "Monumentennota Wijdemeren" vastgesteld. Wij hopen u hier later meer over te berichten.
 
 
01-02-2006    (Bron:Rijksdienst v.d. Monumentenzorg)
Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is op 1 februari 2006 in werking getreden. Het Brim richt zich op instandhouding van beschermde monumenten. (zie ook onder "Links"). Onder instandhouding wordt verstaan de onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument alsmede werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn.
In de nieuwe instandhoudingsregeling komen eigenaren in aanmerking voor subsidie of een goedkope lening. De uitvoering van het Brim is in handen van de RDMZ en het Nationaal Restauratiefonds.
Provinciale en gemeentelijke monumenten vallen niet onder de regeling.
De onderhoudsregeling (Brom) en de restauratieregeling (Brrm 1997) worden ingetrokken. Voor het Brom en Brrm 1997 gelden overgangsbepalingen.
 
 
01-02-2006   (Bron:Open Monumentendag)
Dit jaar zal op 9 september in Loosdrecht weer meegedaan worden aan Open Monumentendag. Het landelijke thema is "Feest". Hoe de invulling zal zijn is nog niet bekend. HKL en SHGL zullen in ieder geval hun medewerking verlenen.
 
 
02-01-2006   (Bron:Gemeentepagina)
College: ´Monumenten beschermen en behouden´
De gemeente Wijdemeren telt 76 gemeentelijke monumenten, 20 provinciale monumenten en 224 rijksmonumenten. Om deze monumenten te beschermen en te behouden heeft het college de Monumentennota Wijdemeren opgesteld.
Eén van de beleidsvoornemens is het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Het college vraagt de raad hiervoor 93.000 euro beschikbaar te stellen.
Ook wil het college eigenaren van een monument stimuleren hun monumentale pand te onderhouden.
 
 
15-09-2005   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Verleend:
Op 23 augustus 2005 is vergunning verleend voor:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21: plaatsen garage, berging, tuinmuur en terras.
 
 
15-04-2005   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Verleend:
Op 29 maart 2005 is vergunning verleend voor:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 251, Loosdrecht: uitbreiden woning.
 
 
20-01-2005   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Verleend:
Op 11 januari 2005 is vergunning verleend voor:
- Nieuw Loosdrechtsedijk 21, Loosdrecht: aanleggen sloten, schoeiing, stuwen en dam met duiker.
 
 
06-01-2005   (Bron:Gemeentepagina)
MONUMENTENWET Verleend:
Op 21 december 2004 is vergunning verleend inzake:
- Oud Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht:
plaatsen schoorsteen, wijzigen noordgevel en keukenindeling en schilderen gevels en interieur.
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Financiering] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]